Privacybeleid

Sietze de Jong, gevestigd en kantoorhoudende te Norg (9331 BL) aan de Volmachtenlaan 12, hierna te noemen “Rupununi Advies B.V.” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Rupununi Advies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In dit privacybeleid informeert Rupununi Advies B.V. u over de manier waarop Rupununi Advies B.V. uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Rupununi Advies B.V. worden aangeboden op sietzedejong.nl.

 

Doorgifte aan derden

Rupununi Advies B.V. geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a) De doorgifte geschiedt aan een door Rupununi Advies B.V. voor de in dit privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Rupununi Advies B.V. een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b) Rupununi Advies B.V. op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Beveiliging van gegevens

Rupununi Advies B.V. maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Rupununi Advies B.V. ontvangt.

Beschikbaarheid gegevens

U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@sietzedejong.nl of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Cookies

Het is mogelijk dat Rupununi Advies B.V. tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”- functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op sietzedejong.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Aansprakelijkheid

Rupununi Advies B.V. heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Rupununi Advies B.V. verwerkt ten behoeve van sietzedejong.nl. Rupununi Advies B.V. accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Bewaartermijn

Rupununi Advies B.V. bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan sietzedejong.nl, tenzij Rupununi Advies B.V. op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Wijzigingen privacybeleid

Rupununi Advies B.V. behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via sietzedejong.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van sietzedejong.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en sietzedejong.nl in de gaten.

 

Het huidige privacybeleid is bijgewerkt op 2 september 2021.

© 2023 Rupununi Advies B.V.
Juridische documenten